Diversiquette

Lesprogramma professionele, interculturele en internationale etiquette

Omgangsvormen en beleefdheidsregels zijn permanent in beweging. Steeds meer culturen kleuren onze samenleving én werkvloer met andere talen, denkpatronen, gebruiken, competenties en talenten.

Opleidingen moeten etiquette, diversiteit en inclusiviteit onderdeel maken van hun programma, zonder verschillende mensen in hokjes te plaatsen.

‘Diversiquette’ is een lesprogramma voor het MBO dat regels, gebruiken en gewoonten presenteert voor dagelijkse, zakelijke en internationale omgang met gasten, klanten, collega’s en medestudenten. Het programma omvat 40 lesuren, is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels en sluit aan bij de MBO Keuzedelen Internationaal I, II en III.

Hier zijn wij geweest:

Simplicity is the keynote of all true elegance.

– Coco Chanel