Lesprogramma’s

Parallel aan en gebaseerd op de leerstof van de boeken Diversiquette en International & Intercultural business hebben de auteurs een programma van 40 lesuren ontwikkeld. Zij helpen eventueel graag bij het opzetten van een dergelijke cursus en zorgen voor training van docenten. Bovendien kunnen er gastcolleges en workshops voor studenten worden verzorgd.

Modules en prijzen lesprogramma:

  • Studieschema praktijk en theorie ter invulling van 40 lesuren € 500,-
  • Aanvullende PowerPoint presentatie per les € 500,-
  • Tentamen vragen: MC, open vragen en casus € 500,-
  • 2 uur training of gastcollege Etiquette Experience € 750,-

Afname totaal pakket € 2000,-


In parallel with and based on the subject matter in the books Diversiquette and International & Intercultural business, the authors have developed a program consisting of 40 course hours. They are also happy to help set up this type of course and provide training for teachers. In addition, guest lectures and workshops for students can be arranged.

Modules and course program prices:

  • Study schedule for practice and completing 40 course hours € 500,-
  • Additional PowerPoint presentation per class € 500,-
  • Exam questions: MC, open-ended questions and case studies € 500,-
  • 2-hour training or guest lecture Etiquette Experience € 750,-

Total package € 2000,-